Jobbintervju: Dette er spørsmålene du kan få

Digital Marketing Manager | 99 30 99 51 | baard.hansen@gmail.com | Webside | + innlegg

Du søker en jobb som utvikler, og blir innkalt til jobbintervju. Hvilke spørsmål kan du forvente deg? I 2020 vil soft skills være noe bedriftsledere vil legge særlig vekt på. 

En annen viktig egenskap er at man kan jobbe selvstendig (viktig når man sitter på hjemmekontor).

Her er en liste over spørsmål du kan forvente deg innen ulike kategorier.

1. Innledende spørsmål – bli kjent med hverandre
2. Kommunikasjon
3. Lederegenskaper
4. Vurdering av tidsforbruk
5. Teamwork-egenskaper
6. Fleksibilitet
7. Emosjonell intelligens
8. Growth mindset
9. Kreativitet
10. Pålitelighet
11. Hvordan passer du inn i vår organisasjon?
12. Jobbe på hjemmekontor

Innledende spørsmål

1. Hvis du skulle skrive en selvbiografi, hvilken tittel vil du gi den?
2. Hvilke soft skills (myke ferdigheter) vil du tilbringe rollen?
3. Hva er din beste egenskap?
4. Hvis dine kolleger eller venner skal trekke frem dine beste egenskaper, hva vil det være?
5. Hvorfor tror du at du vil passe til denne stillingen?
6. Hva er ditt personlige motto?
7. Hvis du skulle lære noe nytt i år, hva vil det være?
8. Hva var den siste boken du leste?
9. Har du noen hobbyer?

Kommunikasjon

1. Hvem var den beste prosjektlederen eller overordnede du jobbet med? Hvorfor fungerte samarbeidet så bra?
2. To personer i ditt team presenterer hver sin ide for et prosjekt. Hvordan vil du mekle mellom dem?
3. Har du noen gang arbeidet i et team med både it-folk og folk uten it-bakgrunn? Likte du det?
4. Har du jobbet sammen med noen du ikke trivdes å jobbe med? Hvordan løste du det?
5. Hvordan vil du kommunisere en forsinkelse i et prosjekt med en overordnet?

Lederegenskaper

1. Hvordan vil du angripe et nytt prosjekt som skal påbegynnes?
2. Fortell om et vellykket, eller ikke vellykket prosjekt. Hvorfor var det vellykket, eller hvorfor var det ikke vellykket?
3. Kan du nevne et tiltak som du tok initiativ til på din forrige arbeidsplass?
4. Hvis du er teamleder eller prosjektleder, hvordan vil du formidle et negativt feedback?
5. Hva er det beste du har gjort som leder i et profesjonelt miljø?
6. Har du noen gang vært nødt til å selge din ide til en overordnet? Hvordan gikk du frem?
7. Liker du å delegere ansvar eller arbeidsoppgaver?

Vurdering av tidsbruk

1. Har du noen gang vært nødt til å styre flere prosjekter samtidig?
2. Hvordan takler du å jobbe under press?
3. Hvordan prioriterer du dine oppgaver?
4. Hvordan vurderer du hvor lang tid en oppgave vil ta?
5. Har du noen gang delegert en oppgave for å spare tid?
6. Hvilke verktøy bruker du for å styre ditt yrkesliv og ditt private liv?

Teamwork

1. Fortell om et prosjekt hvor du var involvert med andre mennesker. Hvordan arbeidet du med de andre teammedlemmenes ulike behov og ønsker?
2. Hvilken team-opplevelse fant du skuffende?
3. Hvordan vil du reagere være hvis et team-medlem ikke gjorde sine oppgaver?
4. Hvordan vil du forklare dine kolleger at du har et helt annet syn på en oppgave?
5. Hvordan vil du få et team til å jobbe tettere sammen?
6. Har du jobbet i et team som ikke klarte å nå sitt mål? Hva var årsaken til det?
7. Hva karakteriserer et godt team og en god team player?
8. Hvor mye kontakt har du med dine kolleger i løpet av dagen?

Fleksibilitet

1. Hva er den meste utfordrende endringen du har gjort i din karriere?
2. Hvordan takler du stress?
3. Har du vært nødt til å tilpasse deg en kollegas arbeidsstil for å fullføre et prosjekt i tide?
4. Har du noen gang vært nødt til å ta på deg arbeidsoppgaver som ligger utenfor din arbeidsinstruks?
5. Kan du gi et eksempel på at du fikk en arbeidsoppgave med kort tidsfrist?
6. Har du et eksempel på at et prosjekt ble endret underveis? Hvordan tilpasset du deg dette?

Emosjonell intelligens

1. Når var du sist gang nødt til å gi en kollega en negativ tilbakemelding? Hvordan taklet du det?
2. Hvor stor innvirkning har ditt humør på jobben din? Positivt eller negativt?
3. Hva gjør at du blir frustrert i jobben din?
4. Hvordan takler du profesjonell teknikk?
5. Takler du å jobbe under press?

Growth mindset

1. Har du noen gang tatt en risikofylt avgjørelse som du ikke lyktes med? Hva lærte du av dette?
2. Deler du dine erfaringer med dine kolleger uten at du har blitt bedt om det?
3. Har du et eksempel på et oppdrag eller et mål som du ikke trodde at du elller ditt team ville nå, men nådde allikevel?
4. Hva var din verste fiasko?
5. Kan du gi et eksempel på noe du identifiserte som en vekstmulighet, og hvordan du overtalte andre til å jobbe for dette målet?

Kreativitet

1. Hvis du hadde 1 million kroner til å starte din egen business, hva ville det være?
2. Kan du gi et eksempel på hvordan du løste et problem på et kreativt vis?
3. Har du eksempler på hvordan du jobber kreativt?
4. Hvordan tilegner du det ny kunnskap om ditt arbeidsområde?

Pålitelighet

1. Hender det ofte at du ikke når tidsfrister? Hvorfor?
2. Hva er din definisjon på en pålitelig og effektiv kollega?
3. Kan du gi eksempel på en situasjon der du ble pålagt en arbeidsoppgave som viste seg vanskelig å gjennomføre?
4. Har du noen gang vært forhindret i å gjøre din jobb på grunn av personlige utfordringer? Hvordan taklet du dette?

Hvordan passer du inn i vår organisasjon?

1. Hva er de tre viktigste tingene i en jobb for deg?
2. Hvordan liker du å jobbe i et start-up-miljø?
3. Hva er den perfekte jobbkultur for deg?
4. Hvilket type arbeidsmiljø trives du i?
5. Hvorfor vil du foretrekke å jobbe for vårt firma, når vi uansett skal jobbe hjemmefra?
6. Er du produktiv og energisk i jobben du utfører nå?
7. Hvilken type egenskaper bør en leder av et firma ha?
8. Hvor det mest interessante med deg som du ikke nevnte i din CV?
9. Hva er det folk rundt deg misforstår om deg?

Jobbe på hjemmekontor

1. Hvordan takler du å jobbe på hjemmekontor?
2. Hva er mest utfordrende å jobbe slik?
3. Hva er fordeler og hva er ulemper ved å jobbe hjemmefra?
4. Hvilke krav stiller du til en arbeidsplass hjemme?
5. Hva vil du savne ved å ikke jobbe på et kontor?
6. Hvordan vil du best kommunisere med dine kolleger når du jobber hjemmefra?


Bildet er tatt av <a href="https://pixabay.com/no/users/Tumisu-148124/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4216601">Tumisu</a> fra <a href="https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4216601">Pixabay</a>
Bildet er tatt av Tumisu fra Pixabay