Digital Marketing i 2020

Hva er status for marketing i 2020? Vi ser en nedgang i bruk av reklame for tv, radio og print. Dette er ikke overraskende. Vi tilbringer mer og mer tid med våre bærbare enheter, og mindre tid med tradisjonelle mediekanaler. 2/3 av beløpet som blir satt av til digital marketing blir brukt til mobile enheter.

Vi ser en bevegelse fra analog til digital, fra desktop til mobil.

Samtidig vet vi at forbrukere heller tar seg påvirke av venner og familie når de tar en kjøpsavgjørelse, enn reklamer de ser. De fleste er av den oppfatning av at budskapene blir gjentatt for ofte, og i for mange kanaler.
I 2019 vil vi bruke 700 millioner dollar på reklame. Men bare 40% brukes på digital marketing. For ti år siden ble kun 10% brukt på digital reklame.
Aron Levin "Influencer Marketing for Brands"
Det beste tidspunktet
å plante et tre, er 20 år siden.
Det nest beste tidspunktet er nå.
Kinesisk ordtak
Hva skjer når man ikke følger med i timen? Eksemplene er dessverre mange. Kodak, Blockbuster eller Toys "R" Us er bedrifter som ikke klarte omstillingen til en digital hverdag. Reed Hastings (grunnleggeren av Netflix) la frem et forslag for den amerikanske videokjeden Blockbuster.

Netflix skulle markedsføre Blockbuster online, mot at Blockbuster ga Netflix anledning til å lage reklame for seg selv i kjedens 9.000 filialer over hele verden.

Netflix fikk nei. Hva skjedde så? Blockbuster gikk konkurs, og i dag eksisterer kun en eneste forretning, "The Last Blockbuster", i Oregon i USA. Netflix er i dag blitt et begrep innen streaming av filmer og tv-serier.
ROI på sosiale medier

Tradisjonelt sett måler vi ROI (Return On Investment) i markedsandel og salgsvolum. I digital marketing er dette utvidet til å bli målt i antall likes, emojis, kommentarer, følgere og delinger.

Kan man måle ROI i sosiale medier? Ja, det er mulig hvis man glemmer de tradisjonelle målene. I stedet bør man fokusere på følgende mål.


Merkekjennskap (Brand Awareness)


Merkekjennskap er hvor lenge en forbruker klarer å huske eller gjenkjenne et produkt fra et merke. Både Facebook og Google tilbyr egne målinger av merkekjennskap.

Det kan måles ved å telle hvor ofte merkevaren blir nevnt, antall besøk på hjemmesiden og hvor mange som vender tilbake til websiden etter første besøk.
I 2019 vil vi bruke 700 millioner dollar på reklame. Men bare 40% brukes på digital marketing. For ti år siden ble kun 10% brukt på digital reklame.
Aron Levin "Influencer Marketing for Brands"
Det beste tidspunktet
å plante et tre, er 20 år siden.
Det nest beste tidspunktet er nå.
Kinesisk ordtak
Kundeengasjement

Kundeengasjement er hvor engasjert forbrukere er i sin kontakt med firmaet. Dette kan være viktig når det gjelder å forutsi økt salg og produktets prestasjon.

Forbrukere trenger ikke bare nøktern informasjon, de vil også ha underholdning i sin kontakt med firmaet.

eWOM

Electronic Word of Mouth communications er den elektroniske jungeltelegrafen. Den omhandler all identifiserbar kommunikasjon på internett, positiv, negativ, nøytral.

Et godt eksempel er plattformer som TripAdvisor hvor forbrukere kan hente informasjon før de velger hvor de vil reise på ferie. Hvis man klarer å spore positiv omtale i eWOM, så vil man også være i stand til å sette dette som mål.