Showcase: Hverdagsintegrering

Om Hverdagsintegrering
Hverdagsintegrering er et nettverk for kvinner som ankommer Norge. Formålet er å etablere et nettverk som gir kvinner en mulighet til yrkeslivet.

Image
Kvinner hjelper kvinner
Hverdagsintegrering er en veldedig organisasjon. Den er i startfasen, og må gradvis bygges opp. Målet med kampanjen er:
  • Øke kjennskapen til Hverdagsintegrering
  • Opprette en plattform for Hverdagsintegrering på norsk og engelsk.
  • Bygge nettverket i ulike kanaler, Facebook, Instagram etc.
Introduksjon
Hverdagsintegrering laget en egen logo som de ville bruke. Vi startet med en webside. Websiden er hvor alt starter. Den er huben som kan brukes i alle andre kanaler.

Hverdagsintegrering er en ukjent merkevare, og kjennskapen må bygges opp over tid.
Branding
Branding begynner med en logo. Og en logo kan vises på mange ulike måter.
Websiden
Websiden er hvor alt starter. Her bygges innhold som skal brukes i andre kanaler. Innholdet blir skrevet med tanke på publikummet som skal nås. Men også med tanke på at det må være attraktivt for Google. Viktig blir da innholdet i artiklene, optimering av innhold og ord. Balanse mellom tekst og grafiske virkemidler må også være korrekt.